Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

EAST AFRICA



Zanzibar - Tanzania

Kenya Rwanda Uganda


Zanzibar-Kendwa























Nunguy































































Jambiani

























Stone Town

































Kenya
- Lamu








































Shela - Lamu

















































Congo river Delta









Tiwi Beach









Diani Beach




Nairobi



Tanzania - Pangani
























Usambara Mountains - Lushoto

















































Ngorogoro - Serengeti

























































































Tarangire





























Dodoma




Ujiji - Lake Tanganika














Kibondo









Rwanda - Kigali














Kibuye



















Ginseyi
























Kigali




Uganda - Lake Bunyoni









Kasese













Lake Nkuruba



































Kampala

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου